502 936 391

Profesjonalna pomoc na każdym etapie procesu inwestycyjnego

 

Przygotowanie i prowadzenie postępowań przetargowych:

1.Opracowanie kompletnych SIWZ z uwzględnieniem wzorów umów.

2.Prowadzenie w imieniu Inwestora postępowań przetargowych w oparciu o przepisy UZP. 

3.Weryfikacja i ocena dokumentacji projektowych

4. Opinie i ekspertyzy techniczne

 

Nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Zarządzanie projektem, Zastępstwo Inwestycyjne

2. Inspektor nadzoru  - zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

3. Weryfikacja kosztorysów, dopuszczenia dostosowania materiałów budowlanych, nadzór nad jakością robót.

 

Wsparcie merytoryczne w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych:

1. Pozwolenie na budowę

2. Pozwolenie na użytkowanie

3. Pomoc w uzyskiwaniu uzgodnień dla dokumentacji projektowych

 

 

Zachęcam Państwa do współpracy, gwarantując jednocześnie sprawne i fachowe przeprowadzenie procesu budowlanego.

 

 

 

 

Współpracujemy z wykwalifikowanymi i doświadczonymi inżynierami, specjalistami z zakresu Zamówień Publicznych oraz rzeczoznawcami budowlanymi w wymaganej branży.  

Szeroka działalność firmy, wykwalifikowanie oraz doświadczenie, są gwarantem wysokiej jakości świadczonych usług.

© 2015 Bauhaus. All Rights Reserved.