502 936 391

CENNIK

Dokładna wycena wymaga indywidualnego podejścia do tematu, dlatego podane poniżej ceny należy uznać za orientacyjne.

 

Pełnienie funkcji kierownika budowy od 4000zł
Odbiór mieszkań od dewelopera do 55m2 - 250zł
od 55m2 - 350zł
Pełnienie funkcji inspektor nadzoru inwestorskiego od 1,2% wartości robót
Przeglądy okresowe obiektów budowlanych od 0,24zł/m2 powierzchni użytkowej
Inwentaryzacje obiektów budowlanych cena ustalana indywidualnie
Kompleksowa obsługa remontów cena ustalana indywidualnie
Odbiory techniczne cena ustalana indywidualnie
Inwestor zastępczy cena ustalana indywidualnie

 

PRZYKŁADOWE CENY USŁUG KOSZTORYSOWYCH

 

Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony w formie elektronicznej (plik *.ath). 1,50-6,00 zł/pozycja
minimum 100 zł za kosztorys
Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar prac dostarczony w innej formie 3,00-8,00 zł/pozycja
minimum 150 zł za kosztorys
Kosztorys inwestorski do przetargu publicznego 9,00-22,00 zł/pozycja
minimum 150 zł za kosztorys
Wykonanie przedmiaru robót na budynku (pomiary własne) 5,00-40,00 zł/pozycja
minimum 250 zł za kosztorys
Kosztorys na podstawie dokumentacji projektowej 0,01% - 0,5% wartości robót
minimum 250 zł za kosztorys
Kosztorys powykonawczy wraz z obmiarami na budowie 0,5% - 1,5% wartości robót
minimum 250 zł za kosztorys
Kosztorys domu jednorodzinnego od 500,00 zł za kosztorys, zależnie od stopnia skomplikowania projektu, zakresu wycenianych robót, uszczegółowienia wyceny kosztorysowej, itp.
Dokumentacja kosztorysowa (przedmiar i kosztorys) dla biur projektowych i inwestorów na budowę dużych obiektów kubaturowych od 1,5% wartości prac projektowych

 

 

 

Współpracujemy z wykwalifikowanymi i doświadczonymi inżynierami, specjalistami z zakresu Zamówień Publicznych oraz rzeczoznawcami budowlanymi w wymaganej branży.  

Szeroka działalność firmy, wykwalifikowanie oraz doświadczenie, są gwarantem wysokiej jakości świadczonych usług.

© 2015 Bauhaus. All Rights Reserved.