502 936 391

Kosztorysowanie robót budowlanych

 

Kosztorysy wykonujemy na podstawie katalogów nakładów rzeczowych jak również wg kalkulacji indywidualnej na specjalistyczne elementy budynku lub na obiekty specjalne. Kosztorysy sporządzamy metodą szczegółową i uproszczoną na bazie przedmiarów lub dokumentacji technicznych dostarczonych w formie drukowanej lub elektronicznej, jak również na podstawie obmiarów dokonanych w naturze na budowie. Typowe opracowanie zawiera: stronę tytułową, przedmiar, tabelę elementów scalonych, kosztorys pełny albo uproszczony, ceny jednostkowe, zestawienia robocizny, materiałów oraz sprzętu. Kosztorys jest wysyłany w formie elektronicznej (format PDF, DOC albo w wersji edytowalnej pliku kosztorysu) i / lub na życzenie w formie papierowej.

Zakres usług kosztorysowych:

 •  Kosztorysowanie robót ogólnobudowlanych
 •  Kosztorysowanie robót drogowych.
 •  Kosztorysowanie robót ziemnych.
 •  Kosztorysowanie terenów zieleni.
 •  Kosztorysowanie konstrukcji stalowych
 •  Kosztorysowanie wewnętrznych instalacji SSWiN i SSP

Oferta nasza skierowana jest do:

 • Biur projektowych
 • Firm budowlanych
 • Deweloperów
 • Inwestorów państwowych i prywatnych
 • Instytucji i urzędów państwowych
 • Spółdzielni Mieszkaniowych
 • Wspólnot Mieszkaniowych

 

 

 

Współpracujemy z wykwalifikowanymi i doświadczonymi inżynierami, specjalistami z zakresu Zamówień Publicznych oraz rzeczoznawcami budowlanymi w wymaganej branży.  

Szeroka działalność firmy, wykwalifikowanie oraz doświadczenie, są gwarantem wysokiej jakości świadczonych usług.

© 2015 Bauhaus. All Rights Reserved.