502 936 391

Kierownik Budowy

 

Podstawowe zadania:

 • Działania związane z pełną kontrolą prac budowlanych każdego rodzaju inwestycji
 • Nadzór nad każdym etapem realizowanego zlecenia w tym także kontrole nad zewnętrznym otoczeniem inwestycji
 • Przedłożenie wszelkich potrzebnych oświadczeń oraz dokumentów związanych z budową oraz pozwoleniami
 • Przejęcie od inwestora placu/obiektu budowy
 • Zabezpieczenie placu budowy oraz nadzór nad prawidłowo wykonywanymi pracami w zakresie norm bezpieczeństwa
 • Kierowanie budową w sposób zgodny z wytycznymi projektu oraz założeniami inwestora
 • Prowadzenie dziennika budowy
 • Bieżąca kontrola powstających instalacji, przyłączy oraz ich szczelności
 • Złożenie oświadczenia o pozytywnym zakończeniu robót - zgodnych z założeniami projektu oraz zasadami bezpieczeństwa budowlanego

Zatrudniając kierownika budowy, mają Państwo zapewnioną opiekę oraz nadzór nad projektem inwestycji, przebiegiem całej budowy oraz zgodności wykonywanych prac w stosunku do narzuconych norm budowlanych. Kierownik budowy:

 • Kontroluje każdy etap wykonywanych prac
 • Współpracuje z zatrudnionymi specjalistami od instalacji elektrycznych, wodociągowych, wykonawcami prac budowlanych oraz wykończeniowych
 • Konsultuje z inwestorem zmiany w bieżącym projekcie

 

 

 

Współpracujemy z wykwalifikowanymi i doświadczonymi inżynierami, specjalistami z zakresu Zamówień Publicznych oraz rzeczoznawcami budowlanymi w wymaganej branży.  

Szeroka działalność firmy, wykwalifikowanie oraz doświadczenie, są gwarantem wysokiej jakości świadczonych usług.

© 2015 Bauhaus. All Rights Reserved.