502 936 391
Przygotowanie i przeprowadzenie przygotowań przetargowych

Świadczymy doradztwo prawne, handlowe i techniczne w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego w zakresie:

v  Przygotowanie i przedstawienie do akceptacji przez Komisję Przetargową i do zatwierdzenia przez kierownictwo Zamawiającego kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym między innymi:

  • projektu Regulaminu Komisji Przetargowej dla przedmiotowego postępowania,
  • kompletu projektów niezbędnych formularzy i druków ,
  • projektów wymaganych przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych ogłoszeń o zamówieniu,
  • projektu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w części prawno-handlowej i technicznej.
  • Przeprowadzenie oceny złożonych przez Wykonawców wniosków, ofert, wyjaśnień i uzupełnień,
  • Udział w negocjacjach z Wykonawcami w zakresie prawno-handlowym (w procedurze negocjacyjnej),
  • Udział i aktywne wsparcie dla Zamawiającego w ewentualnych postępowaniach protestacyjnych i odwoławczych
  • Przygotowanie umowy na wykonanie zamówienia do podpisania z wybranym Wykonawcą.

 

Posiadamy również bogate doświadczenie w organizacji przetargów przeprowadzanych w oparciu o procedury własne inwestorów, stosowane w przypadku, gdy nie ma obowiązku stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych lub innych wymaganych przez instytucje finansujące procedur.

 

 

 

Współpracujemy z wykwalifikowanymi i doświadczonymi inżynierami, specjalistami z zakresu Zamówień Publicznych oraz rzeczoznawcami budowlanymi w wymaganej branży.  

Szeroka działalność firmy, wykwalifikowanie oraz doświadczenie, są gwarantem wysokiej jakości świadczonych usług.

© 2015 Bauhaus. All Rights Reserved.