502 936 391
Oferta dla Zarządców Nieruchomości

Oferujemy pomoc w realizacji zadań związanych z technicznym utrzymianiem obiektów:

 

1. Przeglądy okresowe budynków roczne, pięcioletnie w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane.

2. Nadzór inwestorski w ramach prawa budowlanego: kierownik budowy, inspektor nadzoru.

3. Ocena stanu technicznego, ekspertyza budowlana, inwentaryzacja budowlana istniejących budynków

4. Opracowywanie kosztorysów ofertowych, inwestorskich oraz powykonawczych w pełnym zakresie robót budowlano - montażowych, remontowych, inżynieryjnych oraz instalacyjnych

5. Wycena obiektów na podstawie założeń projektowych (koncepcji) wraz z analizą kosztową proponowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych

 

 


Zapraszamy do współpracy!!!

 

 

 

Współpracujemy z wykwalifikowanymi i doświadczonymi inżynierami, specjalistami z zakresu Zamówień Publicznych oraz rzeczoznawcami budowlanymi w wymaganej branży.  

Szeroka działalność firmy, wykwalifikowanie oraz doświadczenie, są gwarantem wysokiej jakości świadczonych usług.

© 2015 Bauhaus. All Rights Reserved.