502 936 391
Oferta dla Wykonawców Robót

Oferujemy pomoc firmom wykonawczym w przygotowaniu i realizacji inwestycji:

 

1. Sporządzanie ofert przetargowych

2. Opracowywanie kosztorysów ofertowych, inwestorskich oraz powykonawczych w pełnym zakresie robót budowlano - montażowych, remontowych, inżynieryjnych oraz instalacyjnych

3. Wycena obiektów na podstawie założeń projektowych (koncepcji) wraz z analizą kosztową proponowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych.

4. Sporządzanie przedmiarów robót w oparciu o dokumentację techniczną oraz wykonywanie obmiarów na budowie

5. Weryfikacja wszelkich kosztorysów oraz przedmiarów robót

 

 

Zapraszamy do współpracy!!!

 

 

 

Współpracujemy z wykwalifikowanymi i doświadczonymi inżynierami, specjalistami z zakresu Zamówień Publicznych oraz rzeczoznawcami budowlanymi w wymaganej branży.  

Szeroka działalność firmy, wykwalifikowanie oraz doświadczenie, są gwarantem wysokiej jakości świadczonych usług.

© 2015 Bauhaus. All Rights Reserved.