502 936 391
Oferta dla Architektów

Oferujemy opracowanie dokumentów okołoprojektowych wymaganych przez Inwestorów przy zlecaniu dokumentacji projektowej takich jak:

 

  1. Wstępnie szacowanie kosztów inwestycji
  2. Kosztorysy inwestorskie, zgodne z UZP
  3. STWiOR - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
  4. Studium wykonalności
  5. Opinie, ekspertyzy techniczne

    Pracujemy w oparciu o koncepcje architektoniczne, projekty budowlane, projekty wykonawcze.

Pomagamy w szukaniu optymalnych rozwiązań projektowych, wspieramy negocjacje z Inwestorem na etapie akceptacji kluczowych rozwiązań.

 

Zapraszamy do współpracy!!!

 

 

 

Współpracujemy z wykwalifikowanymi i doświadczonymi inżynierami, specjalistami z zakresu Zamówień Publicznych oraz rzeczoznawcami budowlanymi w wymaganej branży.  

Szeroka działalność firmy, wykwalifikowanie oraz doświadczenie, są gwarantem wysokiej jakości świadczonych usług.

© 2015 Bauhaus. All Rights Reserved.