502 936 391
Kosztorysowanie

Współpracujemy z firmami projektowymi, wykonawczymi, developerskimi, inwestorami prywatnymi i publicznymi w całym kraju w zakresie:

  • sporządzania kosztorysów na podstawie dokumentacji
  • przedmiarowania robót
  • szacowania kosztów inwestycji na podstawie orientacyjnych danych, założeń, layoutów itp.
  • weryfikacji kosztorysów
  • opracowywania tzw. ślepych kosztorysów
  • opracowywania budżetów
  • opracowywania zamienników prac w przypadku szukania oszczędności tzw. optymalizacja kosztów - rozliczania inwestycji
  • zarządzenia kosztami inwestycji (cost management) w trakcie procesu budowlanego

Kosztorysy dla inwestorów publicznych są wykonywane zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

Współpracujemy z wykwalifikowanymi i doświadczonymi inżynierami, specjalistami z zakresu Zamówień Publicznych oraz rzeczoznawcami budowlanymi w wymaganej branży.  

Szeroka działalność firmy, wykwalifikowanie oraz doświadczenie, są gwarantem wysokiej jakości świadczonych usług.

© 2015 Bauhaus. All Rights Reserved.