502 936 391

Inwentaryzacje budowlane

 

Inwentaryzacje budowlane są szczegółowym przedstawieniem rzeczywistego stanu istniejącego budynku. Wykonuje się je w celu stworzenia planów obiektu, gdy właściciel ich nie posiada, gdyż dokumentacja uległa zniszczeniu lub zginęła. Aby przeprowadzić prace remontowe czy modernizacyjne sporządza się  tzw. inwentaryzacje do celów projektowych wynikające z potrzeby  aktualizacji  istniejących planów. Innym powodem może być konieczność wyliczenia powierzchni użytkowej budynku lub dokonanie przekształceń własnościowych tj. ustanowienie odrębnej własności lokali. Inwentaryzacje budowle niezbędne są też do przeprowadzenia legalizacji samowoli budowlanej.

Inwentaryzacja budowlana jest zwykle częścią projektu budowlanego, jednakże może stanowić odrębne samodzielne opracowanie. W trakcie inwentaryzacji przeprowadza się pomiary z natury wszystkich (lub wybranych) elementów budowlanych obiektu, w razie konieczności zaznacza się także przebieg instalacji sanitarnych i elektrycznych. Istotne jest, aby inwentaryzacja była wykonana rzetelnie i bez uproszczeń.

Inwentaryzację, tak jak projekt budowlany, wykonuje się w formie podpisanych i oprawionych rysunków technicznych. Opracowanie powinno zawierać:

  • opis techniczny z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, liczby kondygnacji, jego wysokości i powierzchni,
  • opis materiałów budowlanych, z jakich wykonane zostały poszczególne elementy budynku,
  • rzut działki w skali 1:500 z naniesionym budynkiem wraz ze schodami, tarasem, chodnikiem, śmietnikiem, studnią, szambem, ogrodzeniem, podziemnymi i naziemnymi przyłączami i sąsiednią zabudową,
  • zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji zarówno naziemnych, jak i podziemnych, z zaznaczonymi instalacjami i urządzeniami sanitarnymi w skali 1:50 lub 1:100,
  • rzut dachu w skali 1:50 lub 1:100 z naniesionymi elementami więźby, przewodami kominowymi i wentylacyjnymi oraz sposobem odwodnienia,
  • przekroje przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi wysokościami charakterystycznych punktów (rzędnych posadzek, podestów klatek schodowych, tarasów, dachu i kominów, gzymsów, studzienek, murków i poziomu terenu),
  • rysunki architektoniczno-budowlane elewacji z naniesionymi wszystkimi jej elementami,
  • dokumentację fotograficzną w postaci zdjęć (w formie elektronicznej lub drukowanej) oraz rzutu z naniesionymi miejscami wykonania zdjęć.

Inwentaryzacja wykonywana jest w postaci dokumentacji elektronicznej lub papierowej.

Współpracujemy z wykwalifikowanymi i doświadczonymi inżynierami, specjalistami z zakresu Zamówień Publicznych oraz rzeczoznawcami budowlanymi w wymaganej branży.  

Szeroka działalność firmy, wykwalifikowanie oraz doświadczenie, są gwarantem wysokiej jakości świadczonych usług.

© 2015 Bauhaus. All Rights Reserved.