502 936 391

Nadzór Inwestorski

 

Nadzór inwestorski to obowiązek kontroli obiektów i procesów budowlanych, jaki może zostać ustanowiony przez Ciebie lub nałożony na Inwestora przez właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w sposób skrupulatny kontroluje proces powstawania najważniejszych przyłączy oraz instalacji, ponadto konsultuje z kierownikiem budowy jakość zakupionych materiałów oraz ich zgodność z obowiązującymi normami budowlanymi.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest specjalistą powołanym przez inwestora, którego obowiązki w dużej mierze polegają na kontroli wykonywanych prac, realizacji budowy w zgodności z normami budowlanymi oraz założeniami projektu architektonicznego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ponadto zapobiega poniższym sytuacjom:

  • Stosowaniu niezgodnych z normami materiałów budowlanych
  • Złej jakości wykonywanych robót
  • Nieprawidłowości w powstających instalacjach oraz urządzeniach technicznych

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego kontroluje prace wykonawcy, pracowników oraz specjalistów, uzgadniając przy tym najważniejsze zmiany oraz ustalenia:

  • Sprawdzanie poszczególnych etapów robót, zwłaszcza tych ulegających zakryciu
  • Bieżące przekazywanie do użytkowania zakończonych robót
  • Kontrola podczas usuwania wykrytych wad oraz także ich wpływu na budżet finansowy
  • Wydawanie poleceń kierownikowi budowy, związanych z bieżącym uzupełnianiem dziennika budowy, przedstawianiem dokumentów potwierdzających zgodność zakupionych materiałów i wykonanych prac w stosunku do ustalonego budżetu inwestora, usuwaniem na bieżąco wykrytych usterek oraz nieprawidłowości

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pomoże Państwu w bieżącej kontroli wykonywanych prac, prawidłowym rozdysponowaniu przekazanych środków finansowych.

Współpracujemy z wykwalifikowanymi i doświadczonymi inżynierami, specjalistami z zakresu Zamówień Publicznych oraz rzeczoznawcami budowlanymi w wymaganej branży.  

Szeroka działalność firmy, wykwalifikowanie oraz doświadczenie, są gwarantem wysokiej jakości świadczonych usług.

© 2015 Bauhaus. All Rights Reserved.